• כתיבת ביוגרפיות | סיפורי חיים | ספרי הנצחה | לאה חורב