הנחיות לעבודות שורשים

הנחיות לעבודת שורשים ניתנת בהרצאה בפני בני נוער בחטיבת הביניים (כיתות זחטהעומדים בפני חקר שורשי משפחותיהם ולאחריו כתיבת עבודת שורשים יסודית.

לעיתים אני מרצה בפני בני נוער בוגרים יותר בחטיבה העליונה, שבמסגרת משימות בית ספריות שונות עליהם להיפגש ולתחקר ניצולי שואהמשפחות שכולותאנשי פלמ"ח שלקחו חלק במבצעים נועזים שלא תמיד ניתנה להם פומביות וקבוצות שונות נוספות. בתום התחקיר עליהם להגיש עבודת שורשים  רצינית ומכובדת.

בהרצאות אלו אני מתמקדת בעיקר בתהליך העבודה תוך מתן דוגמאות.  אני מתארת מהו תחקירמציגה סוגי שאלות ואופן הצגתן, אך חוזרת ומדגישה את הרגישות הנדרשת כלפי המספר או המספרת אשר מרביתם אנשים מבוגרים או מבוגרים מאד. כל זאת על מנת להפיק את המירב אודות חייו של המספר עצמו או של דמות אחרת . כל מידע חשוב ועל כן יש לנסח בבהירות את השאלות בנושאים שונים כגון ילדות והרקע המשפחתי ,החינוךהמשחקים ששיחקוהמאכלים בביתהמסורת ואורח החיים חגים שנחגגו ואירועים משפחתיים שונים. בשלב הבא תעסוקנה השאלות בשלבי ההתבגרות, חוויות משירות צבאי או פעילות מיוחדת הישרדות או לימודים.
בשלב האחרון יעסקו בבגרותם של האנשים, קריירה מקצועית, הקמת משפחה תחביבים וכדו'.
אפשר כמובן ואף רצוי, לשלב בעבודה תמונות של דמויות משמעותיות ( סבא, סבתא, הורים אחים דודים קרובים וחברים ) . כמו כן ניתן להוסיף צילומים של חפצים או מכשירים בעלי ערך או משמעות כגון טבעת העוברת בירושה, פמוטים, או מכונת תפוירה עליה תפרה סבתא רבתא בשעתו… כל פריט הרי זה משובח להכרת המשפחה.

הסיפורים , העדויות והצילומים יספק חומר גלם לכתיבת עבודה מקיפה ומענינת.

 

 

לאה חורב - כתיבת ביוגרפיות אישיות וספרי הנצחה

לאה חורב

הנחיות לעבודות שורשים