אילנות יוחסין – שורשים

אילנות יוחסין – שורשים הינם תצוגה גרפית של דורות העבר ודורות ההווה.

הכנת אילן יוחסין דורשת היכרות המספר עם שורשיו, בין אם מכיר הוא את הנפשות בעצמו או במקרה בהם הופניתי לבני משפחה אחרים המכירים יותר לעומק את משפחתו שלו. 

אילנות היוחסין מבטאים גרפית את השורשים של המספר/ת וכשהם מופיעים ׁבדרך כלל בסוף הספר הם מהווים סגירת מעגל אמיתית לסיפור כולו. התצוגה הגרפית מאפשרת לקוראים להתמצא בשושלת המספר, להבחין בין הדמויות השונות במשפחתו ולהבין בבירור את הסיפור כולו.

בדרך כלל מרבית המופיעים באילן היוחסין מוזכרים בספר עצמו בשלב כלשהואך כשכל הסיפור מתאגד לגרף אחד ניתנת תמונה בהירה וממצה של המשפחה.  לעיתים אני נעזרת בספר "קהילהשיצא לאורבספריי משפחה עתיקים או בחברים מה"בית" ( כך מכנים ניצולי שואה את בני עירם ששרדו.

עבודה זו בהחלט דורשת זמן אך אין ספק כי שכרה בצידה.

דוגמאות לאילן יוחסין :

 

לאה חורב - כתיבת ספורי חיים וספרי הנצחה

לאה חורב