הרצאות

במהלך עבודתי נתבקשתילא אחתלהרצות בנושא כתיבת סיפורי חייםאין ספק שכתיבת ביוגרפיות הינו נושא מרתק הן למספרהן לכותב והן לזה שרואה את המוצר המוגמר או שומע אודותיו.

הרצאותיי ניתנות בפני שלושה סוגי קהליםבני נוער העומדים בפני הכנת עבודת שורשים משפחתית, “חוגי בית” של חבורות המתכנסות בלילות ששי או שבתאו אוכלוסייה בוגרת המתגוררת בדיור מוגן.

לכל הרצאה מטרה אחרתועל כן אין בה אחידותעם זאתלכל ההרצאות מכנה משותף והוא הצגת דרך העבודה ,הצגת ספרים וקריאת קטעים מתוכם (לאחר קבלת אישור מהכותבוהתאמתם לקהל היושב באולם.

בהרצאות בפני "חוגי בית" אני מעלה בעיקר את הסיפורים ,(ללא שמות כמובןומדגישה מאפייניה של תקופהסיפור על  קרב ביבשה בים או באויר,סיפור על אהבה בצד סיפור של הישרדות, ועוד

ההרצאות מעניינותשכן הסיפורים אותנטיים ובחלקם הגדול נופלות על אוזניים קשובות המכירות את הנושא כחלק מחוויותיהם של המאזינים עצמםאמנםמדובר בערב חברתי שבו המרצה אינו מספר על עצמו אלא על חוויות של אחרים ,ובכל זאת הופכת חווית ההקשבה לחוויה משותפת.

בהרצאות בפני קהל שבוי” של אנשים המתגוררים בדיור מוגן“, אני מציגה ברגישות את החשיבות שבכתיבת ביוגרפיה אשר תישאר לדורות הבאיםאני מודגשת העובדה שכל אדם הוא עולם ומלואו ולכל אדם הסיפור שלואמנםהספרים אינם נמכרים בדרך כלל בחנויות הספרים ( למעט מקרים בודדים ), הם נועדו לבני משפחה ולקרובים ביותר. כאן החוויה המשפחתיתחברתית גדולה לאין ערוך.

בהרצאותי אני מצטטת גם תגובות של אנשים שהיו גיבורי הספרים אשר מספרים בעצמם על התהליך שעברו תוך כדי סיפור חייהם. כל אחד מהם מציין את התהליך שעבר תוך כדי סיפור חייולא אחת משתמשים בביטויים כמו נולדתי מחדש“, “השתחררתי ממועקה של שנים” אבן נגולה מעל ליבי“ או “לך אני מספר בפעם הראשונה”. זה שכרי האמיתי.
קשה לתאר את ההתרגשות המלווה אותי לשמע דבריהם או קריאתם. אני חשה שגם הנוכחים בהרצאה מבינים את ערכה של הוצאת הסיפור לאור. וכך נפתח חלון לסיפורים עתידיים.

לעיתים אני בוחרת להרצות על סיפור אחד מיוחד כגון זה שסופר לי מפיו של יוסף מרזוק, אשר אחיו משה גיבור פרשת "עסק הביש", הועלה לגרדום במצרים. כמובן שזוהי דוגמא אחת מיני רבות.

על הרצאות בפני בני נוער העומדים לחקור את שורשי משפחתם ולהגיש עבודת שורשים בבית ספר אספר בנפרד.

 

לאה חורב - כתיבת ספורי חיים וספרי הנצחה

לאה חורב