• כתיבת ביוגרפיות | סיפורי חיים | ספרי הנצחה | לאה חורב
Photographed by Efrat Nakash

לאה חורב
כתיבת ביוגרפיה, ספרי זיכרונות והנצחה
050 – 7708707